Historie Point One 2013 – 2016

Point One píše letos svůj 6 rok existence, který je ve spoustě věcí výjimečný. Staví se nové prostory, máme nové vedení a vzniká také nová identita celého inkubátoru. Pro vše nové se může trochu zapomínat na to staré, a proto jsme se rozhodli celou historii Point One přehledně zaznamenat. Začátky bývají krušné, zvláště, pokud něco děláte poprvé a bez návodu, to platí nejen při stavění inkubátoru, ale i při budování vlastního podnikání. A proto Point One vlastně vznikl, aby pomáhal studentům a nadšencům v jejich touze plnit si své sny, postavit se na vlastní nohy a vytvářet dlouhodobé hodnoty prospěšné nejen pro podnikatele samotné, ale pro celou společnost. Mrkněte, co vše se za těch 6 let v Pointu událo. 10630643_670209819753565_1200737694804046045_o 2013 - Přípravy podnikatelského inkubátoru

Píše se rok 2013 a v hlavě tehdejšího prorektora pro strategii ČZU Tomáše Šubrta dozrává nápad na stavbu podnikatelského inkubátoru. Plánuje se strategické fungování inkubátoru, který je zařazen pod Centrum Inovací a Transferu Technologií (CITT), které vzniklo v roce 2012 s cílem pomáhat komercializovat věděcké projekty. Celý nápad dostává konkrétní obrysy, jsou vybrány prostory na koleji G a pomalu se začíná plánovat přestavba.

Podzim 2013Hledání manažera inkubátoru

Na podzim 2013 se hledá vhodná osoba, která by celý inkubátor vedla. Na doporučení Václava Švece z PEF ČZU bylo místo nabídnuto čerstvé doktorandce Gábině Koláčkové, která dříve s Václavem pořádala menší projekty na podporu podnikání na ČZU (Dny π, přednášky s podnikateli atp.). Gábina s nadšením novou výzvu přijímá. 31-page-001 Podzim 2013

Na Podzim 2013 se také začíná hledat pro inkubátor to správné jméno a není to nic jednoduchého. První návrh – Fénix (Gábina  se nechala inspirovat u svého oblíbeného piva), neprojde. Objevuje se návrh na Point Zero, ale kdo by chtěl být nula, že ano, a proto se postupně dochází na Point One nebo PointOne? Ne, zkrátka Point One! příprava PO podzim 2013 (1) 1. 1. 2014

Na začátku roku 2014 oficiálně vzniká na ČZU podnikatelský inkubátor Point One. Zatím nejsou prostory, nejsou ani členové, mentoři nebo program. Gábina dostává uvazek 10 h týdně a za pomocí Jany Hodboďové, která vede sousední inkubátor InovaJET na ČVUT, se pouští do práce.

Duben/2014

V dubnu 2014 probíhali na ČZU tzv. kick off akce, které přibližovali budoucí fungování Point One a zároveň sloužili jako první náborové akce. Studenti zde mohli konzultovat své nápady a setkat se s odborníky z praxe. Mezi přednášejícími byl např. Jakub Rož, který vymyslel projekt Můj školní sešit, nebo Michal Andera, jenž studenty učil kreativnímu myšlení. Uspořádána byla také akce Od nápadu k podnikání s Martinem Kešnerem, zakladatelem projektu Vodafone Nápad roku, Adamem Kočíkem, zástupcem investičního fondu J&T Ventures a Janem Kolaříkem, spoluzakladatelem firmy Mixturam. Hlavní linkou akce byla diskuze o tom, jak z nápadu vybudovat úspěšné podnikání. 15-page-001 2Q 2014

Založení webu pointone.czu.cz a účtu na sociální síti Facebook - facebook.com/PointOneCzu/  

2-3Q 2014 

Po proběhnuvších kick off akcích se následně přihlásily do výběrovéhé řízení 4 projekty se zájem o členství. Konkrétně šlo o Martina Habarta, Petra Banka, Matěje Houdka a tým PlanAshift (Tomáš Pokorný, Matyáš Dřevo a David Franc). Všichni výběrkem prošli a tak se mohl poprvé v Point One rozběhnout výukový program postavený na mentoringu od zkušených odborníků. první 4 týmy v PO 2014 (2) 6. 10. 2014

Podnikatelský inkubátor Point One se slavnostně otevíral hned dvakrát. 6. října proběhlo slavnostní otevření prostor inkubátoru ČZU Point One za účasti rektora a jeho kolegia. Přítomným byl představen chod nového inkubátoru, jeho co-workingový prostor, zasedací místnost, kuchyňka a zázemí pro manažera inkubátoru. Rektor univerzity Jiří Balík při přestřihávání pásky. Pásku drží vedoucí CITT Gabriela Jirátová a manažerka Point One Gabriela Koláčková 8. 10. 2014

Podruhé byl prostor slavnostně otevřen širší odborné veřejnosti ve středu 8. října 2014. Účastníci slavnostního otevření byli seznámeni s cíli a chodem inkubátoru a zároveň se zde pokřtilo i logo Point One, kterého se zhostil generální ředitel společnosti Everesta Radomil Bábek. Na křest se mimo jiné dostavili zástupci z jiných inkubátorů a center transferu technologií – ČVUT, VŠE či VŠCHT a hosté z Technologické agentury ČR, Magistrátu hl. města Prahy, Microsoftu, Node5 a další. U obou příležitostí byl přítomným představen co-workingový prostor, kde mohou studenti na svých projektech nerušeně pracovat, zasedací místnost vhodná pro workshopy a vstupní místnost, kde je pracovna manažera inkubátoru a kuchyňka pro neformální networking při práci. 41-page-001 13. 11. 2014

Na začátku listopadu 2014 se PO poprvé otevřel široké veřejnosti, studentům a zájemcům o podnikání. V rámci náboru nových členů tomu předcházela veřejná přednáška s podnikatelem Petrem Volfem. Nakonec se do PO přihlásilo 13 nových zájemců. ořez 19. 11. 2014

Point One se zhostil spoluorganizace prvního ročníku celopražského Veletrhu podpory podnikání, který oficiálně zaštiťovaly univerzity ČZU, ČVUT a VŠE ve spolupráci s hlavním městem Praha. 10847919_1531191263785664_7025648193595173111_n Prosinec 2014

Rada PO vybírá mezi skupinou zájemců ty, kteří se následně stanou plnohodnotnými členy inkubátoru. Z celkem 13 přihlášených projektů Rada vybrala 8 nových členů. Celkově se tedy PO rozrostl již na 12 členů. 10869714_720502164724330_5118131210556484953_o 29. 4. 2015

V dubnu 2015 se konala první pražská meziuniverzitní soutěž studentských projektů University startup contest vol.1. Celkem 6 projektů z ČVUT (InovaJET), VŠE (xPort) a ČZU (Point One) se utkalo v prezentačním zápasu před odbornou komisí i diváky o nejlepší podnikatelský nápad. A jak to dopadlo? Mrkněte na video zde. USC1  25. 5. 2015

Rada PO vybírá mezi skupinou uchazečů nové členy inkubátoru. Nakonec sítem prošly 2 nové projekty.

19. 8. 2015

Point One poprvé představil veřejnosti inkubované firmy, které jsou členy inkubátoru. Každá ze společností přednesla krátkou prezentaci, tzv. pitch, a následně byla konfrontována dotazy odborníků z praxe. Akce byla zakončena v akademickém klubu na neformálním networkingu. ořez 20. 9. 2015

V rámci náborů nových členů i mimo ní PO spoluorganizuje akci s názvem Položka do CV aneb praxe na ČZU, kdy se snaží pro studenty zajistit praxi v rámci práce na reálných projektech od firemních partnerů univerzity - České spořitelny, Agrofertu a dalších.12540792_907173056057239_686809923147969171_n12400502_905654792875732_4110691092915731431_n6. 10. 2015

Rada PO vybírá mezi skupinou uchazečů nové členy inkubátoru. 12109165_863549197086292_7481552985280405128_n 12115752_863922337048978_945499465429452194_n  22. 10. 2015

Další společná akce univerzitních inkubátorů Point One, InoveJET a xPORT přivedla na světlo světa první ze sérii přednášek v rámci Invest Horizon Academy, kde účastníci měli možnost pohovořit s investory a podnikateli na světové úrovni. Panelové diskuze se zúčastnili: Cedric Maloux (Managing Director at StartupYard Accelerator), Ondřej Fryc (CEO Netretail Holding), Šimon Vostrý (CEO and founder of ZOOM International) a Kamil Vacek (Coolpad & CAT Phones & Honor & MEIZU Partner).  12027590_870238146417397_6236478122820937925_n 19. 11. 2015

Letošní Veletrh podpory podnikání byl součástí Summitu týdne podnikání, takže návštěvníci si mohli vybrat z mnoha druhů podnikatelsky zaměřených aktivit. Za VPP si mohli návštěvníci zvolit mezi Success stories, ochutnávkou poradenství a koučingu, Invest Horizon Academy a Speed networkingem. Po celou dobu konání akce mohli návštěvnící osobně mluvit se zástupci většiny organizací, které v ČR podporují určitým způsobem podnikání. Akci společně pořádali pražské univerzitní inkubátory spolu s partnery a hl. m. Praha. 12241105_1654617301443059_8380082451562148649_o 12291141_1654615624776560_136186928093692849_o 17. 12. 2015 

V prosinci 2015 se uskutečnila další společná akce pražských inkubátorů – Point One (ČZU), InovaJET (ČVUT), xPORT (VŠE) a také Prague Startup Centre (hl. m. Praha) United Startups – Let´s celebrate Christmas together! Podnikatelské a realizační týmy inkubátorů oslavili nadcházející vánoční svátky spolu a hezky po svém v Klubu C na ČZU. 12362801_892556177518927_8882244844410696333_o 22. a 23. 1. 2016

V lednu 2016 proběhly v PO dny otevřených dveří v rámci dalšího náboru.

10. 2. 2016

Tomáš Čupr v PO povídal o tom, jaké je to založit několik superúspěšných firem. 12715814_920186958089182_149136426434725345_n 13. 2. 2016

V PO proběhla výběrová řízení na nové členy pro LS 2015/16. Do Point One bylo nakonec Radou vybráno celkem 8 nových týmů. V radě PO členy vybírali zleva Jana Hodboďová (manažerka Prague Startup Centre), Gabriela Jirátová (vedoucí CITT), Tomáš Šubrt (prorektor pro strategii a informační systémy), Petr Heřmánek (prorektor pro školní podniky a vnější vztahy) a Václav Švec (vedoucí CITT PEF). 12698668_921762464598298_995339504103145762_o 1. 3. 2016

David Paškevič (3dsimo) a Tomáš Turek (Angee) o svých zkušenostech na Kickstarteru vyprávěli členům Point One. Angee 29. 3. 2016

Exkurze do pivovaru Hubertus KácovBeseda s obchodním ředitelem Ing. Janem Matějkou (absolvent ČZU PEF a FAPPZ) a samozřejmě teambuilding členů PO. 12983450_958425144265363_2901563604901323551_o 12719208_950721528369058_2811642862898079146_o 25. 5. 2016

Margareta Křížová v PO! Skvělá přednáška o pohledu na svět angel investorů a mnoho dalšího. 13315401_984882648286279_8957430370373799653_n29. 6. 2016 Demo Day 2016

První ročník představení a soutěže o nejlepší projekt inkubátoru PO se konal v Kruhové hale na ČZU za přítomnosti porotců Petra Řehoře (Stavitelství Řehoř), Martina Kešnera (J&T Ventures), Petra Kříže (YV), naší kvestorky Jany Vohralíkové a prorektora Tomáše Šubrta. Hlavní cenu poroty si odnesl Dan Všetečka - Chilli omáčky Palíto, a cenu diváků získala Miriam Zajícová a její společnost Svatby před Bohem. 33-page-001 13528474_1005493552891855_3919565576313481987_o 13522877_1005493556225188_7254909869326874624_o 12. 10. 2016 Podnikatelé vs Zaměstnanci

Zábavný souboj 2 týmů složený z podnikatelů Point One a stážistů (budoucích zaměstnanců) ve firmách z Kariérního centra ČZU, se uskutečnil v Kruhové hale. Pivo teklo proudem a všichni se svěle bavili. Vítězem se stal tým budoucích zaměstnanců.

41-page-001 (1)

 

16. 10. 2016 Praxe na CZU

Příjem přihlášek do v pořadí již 3. kola projektu Praxe na ČZU, které spolupořádá PO. A jak probíhalo 2. kolo můžete zhlédnout ve videu zde.

8. 11. 2016 Evaluace stávajících členů PO a výběr nových

Současní členové si před komisí museli uhájit své působení v Point One. To probíhalo tak, že komisi sdělili, kam se za dobu působení v PO posunuli, kde jsou nyní a co plánují do budoucna. Pokud byl progres moc malý, musel člen inkubátor opustit. Komise také vybrala nové členy. V komisi zasedli jako obvykle (zleva Václav Švec (vedoucí CITT PEF), Jana Hodboďová (manažerka Prague Startup Centre), Tomáš Šubrt (prorektor pro strategii a informační systémy), Petr Heřmánek (prorektor pro školní podniky a vnější vztahy) a Gabriela Jirátová (vedoucí CITT).

14963392_1112123248895551_6186912730261375250_n

29. 11. 2016 United Incubator Contest

První ročník United Incubators Contest, který navazuje na University Startup Contest z minulého roku, vyhrála v tvrdé konkurenci společnost Palíto inkubovaná v Point One v čele s Danem Všetečkou a Martinem Kheilem.

crop

9. 12. 2016 Setkání členů a Vánoční večírek

15420795_1147712852003257_1952680117784477038_n

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>